top of page

เราจะเสนอชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

患者と看護師

การดูแลในอนาคตและระยะยาวในสังคมสูงวัย

เราขอเสนอชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม

ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนนับจากการขอเสนองานให้กับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางในการมอบหมายงาน

就職の面接

ขั้นตอนที่ 1

ได้รับการว่าจ้างจากการสมัครงาน

​ ระยะเวลา: ประมาณ 1 เดือน

オフィスの女性

ขั้นตอนที่ 2

​ ออกจากประเทศไทยจากการสิ้นสุดการจ้างงาน

​ ระยะเวลา: ประมาณ 3 เดือน

at the airport

ขั้นตอนที่ 3

​ จากการเข้าประเทศญี่ปุ่นจนถึงการมอบหมาย

​ ระยะเวลา: 2 วัน

bottom of page